-Servier Pharma-

Pogoji uporabe

1. Pogoji uporabe spletne strani

Uporaba spletne strani “www.prehranska-dopolnila.si” (v nadaljevanju: “spletna stran”) je odvisna od sprejetja Pogojev uporabe (v nadaljevanju: “pogoji”). Uporabnik spleta (v nadaljevanju: “uporabnik”) z uporabo spletne strani potrjuje, da je prebral veljavne pogoje, jih brez pridržkov sprejema in se zaveže, da jih bo spoštoval. Uporabniku svetujemo, da redno spremlja pogoje, ker se lahko njihova vsebina spremeni.

2. Splošne informacije

Spletno stran https://www.prehranska-dopolnila.si objavlja podjetje Servier Pharma d.o.o. Spletno stran https://www.prehranska-dopolnila.si gosti podjetje Kraft&Werk.

3. Intelektualna lastnina

Uporabnik potrjuje, da je vsa vsebina, ki je na voljo na spletni strani, vključno, vendar ne omejeno na besedilo, grafične elemente, dizajn, zvoke, podatke, slike, zvočne in video posnetke, poleg strukture spletne strani, navigacijskega načrta, logotipov, oblikovanja odstavkov, naslovov odstavkov, podatkovnih baz, strukture in vsebine podatkovnih baz ter blagovnih znamk (v nadaljevanju: ”vsebina”) izključna last podjetja Servier Pharma d.o.o. Vsebina je namenjena samo za uporabnikovo osebno informacijo, njena uporaba pa je v skladu z veljavnimi pogoji strogo omejena. Katera koli druga oblika uporabe vsebine brez predhodnega izrecnega pooblastila podjetja Servier Pharma d.o.o. je prepovedana in pomeni kršitev.

Blagovne znamke podjetja Servier Pharma d.o.o. in njenih partnerjev kot tudi logotipi, ki so prikazani na spletni strani, so registrirane blagovne znamke. Kakršno koli razmnoževanje teh blagovnih znamk in logotipov, deloma ali v celoti, z uporabo elementov spletne strani brez predhodnega in izrecnega pooblastila njihovih imetnikov je prepovedana.

Uporabnik se zavezuje, da bo uporabljal spletno stran:

– v predvideni namen;

– za osebno uporabo, pri čemer so izključene vse komercialne in promocijske dejavnosti;
v skladu z avtorskimi pravicami;

– tako, da ne bo uporabljal spletnih robotov ali katerih koli drugih avtomatiziranih sredstev in ne bo posegal v spletno stran;

– tako, da ne bo poskušal kopirati ali razmnoževati njene vsebine in ne bo poskušal vplivati na spletno stran

– tako, da bi postala dostopna, ali jo na kakršen koli način razširjati nepooblaščenim tretjim osebam.

4. Osebni podatki

Podjetje Servier Pharma d.o.o. je v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, odgovorna za obdelavo uporabnikovih osebnih podatkov, ki so bili zbrani in obdelani v sklopu upravljanja spletne strani.

Uporabnik je seznanjen, da so njegovi osebni podatki namenjeni za storitve in osebje podjetja Servier Pharma d.o.o., ki je odgovorno za upravljanje te spletne strani in odgovarjanje na vprašanja. Družbi Servier Pharma d.o.o. in Kraft & Werk, ki sta odgovorni za gostovanje oz. izdelavo spletne strani, imata omogočen dostop do osebnih podatkov uporabnikov za namene, ki so nujno potrebni za opravljanje njunih storitev.

V skladu z zakonom ima uporabnik pravico dostopati, popravljati in brisati svoje osebne podatke, ki se obdelujejo pod vodstvom podjetja Servier Pharma d.o.o. Vsako od teh pravic uporabnik lahko uveljavlja, tako da piše na naslov:

Servier Pharma d.o.o.

Podmilščakova ulica 24, 1000 Ljubljana

Slovenija

Zahtevo lahko pošlje lahko tudi po elektronski pošti na naslov: info@si.netgrs.com. Spletna stran https://www.prehranska-dopolnila.si je vključena v seznam obdelave podatkov.

5. Uporaba piškotkov

Piškotki (cookies) so majhne podatkovne datoteke, ki jih tekom obiska spletne strani na vašo napravo naloži spletni strežnik. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov ali informacij, s katerimi bi lahko ugotovili vašo identiteto. S pomočjo piškotkov strežnik ve, da ste se vrnili na spletno stran, kar lahko s pridom izkoristimo za prilagoditev spletnega mesta uporabniku.

Večina brskalnikov piškotke samodejno sprejema. Če jih ne želite sprejemati ali pa želite, da ste obveščeni, preden se piškotek naloži na vaš računalnik, lahko to določite v nastavitvah brskalnika.

Za spremljanje uporabe spletne strani uporabljamo razširjeno orodje Google Analytics. Spletno analitiko uporabljamo za lastne namene in je ključna za planiranje izboljšav spletne strani. Informacije, ki jih piškotek generira o vaši uporabi te spletne strani, se običajno posredujejo Googlovemu strežniku v Evropi (ali državi članici Evropskega gospodarskega prostora), ki poskrbi za anonimizacijo IP naslova, ki izključi osebno referenco.

6. Uporaba spletne strani

Storitve in vsebina spletne strani so predvidene za informativne namene in se ne smejo uporabljati v korist podjetja ali katere koli druge organizacije oz. v profesionalne, promocijske, tržne ali komercialne namene, razen če ni določeno drugače.
Informacije na spletni strani ne predstavljajo zavezujoče ponudbe podjetja Servier Pharma d.o.o.

Uporabnik je seznanjen, da informacije, ki so objavljene na spletnem mestu, ne predstavljajo pravnega ali medicinskega svetovanja, in zlasti da ni priporočljivo sprejemati odločitev samo na podlagi podatkov, ki jih vsebuje ta spletna stran.

7. Odgovornost

Podjetje Servier Pharma d.o.o. omogoča uporabnikom dostop do informacij, nasveti ki jih predlaga, pa so v skladu z zakonskimi zahtevami. Podjetje Servier Pharma d.o.o. ne more biti odgovorno za uporabnikovo uporabo informacij in upoštevanje nasvetov, ki so predlagani na spletni strani in/ali med brskanjem. Izrecno je dogovorjeno, da bo podjetje Servier Pharma d.o.o. po svojih najboljših močeh spoštovalo obveznost izvajanja veljavnih določil in realizacije spletne strani, ki vključuje zlasti popolnost, kakovost in izčrpnost informacij in nasvetov, predlaganih na spletni strani, ter neprekinjenega dostopa do zadevne spletne strani.

Uporabnik ne sme smatrati podjetja Servier Pharma d.o.o. za odgovorno za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, ki je posledica uporabnikovega brskanja po spletni strani, ali za uporabo oz. nezmožnost uporabe vsebine, informacij ali storitev, ki jih predlaga spletna stran. Ne glede na vsa prizadevanja podjetja Servier Pharma d.o.o. in njegovih ponudnikov tehničnih storitev je uporabnik seznanjen, da zanesljivosti interneta ni mogoče zagotoviti, zlasti kar zadeva varnost prenosa podatkov, neprekinjenost dostopa do spletne strani, učinkovitost glede obsega in hitrosti prenosa podatkov ter širjenje virusov.
V vsakem primeru uporabnik zlasti potrjuje, da se informacije in nasveti, ki jih podjetje Servier Pharma d.o.o. ponuja na spletni strani:

  • lahko prekinejo zaradi višje sile ali dogodkov, ki so izven nadzora podjetja Servier Pharma d.o.o. ali za katere podjetje ni odgovorno;
  • lahko vključujejo tehnične ali človeške napake;
  • lahko povzročijo občasno izgubo podatkov

8. Hiperpovezave

Ta spletna stran lahko omogoči povezave do drugih spletnih strani. Ker pa nima nadzora nad njihovo vsebino in ker se ta lahko spremeni, podjetje Servier Pharma d.o.o. ne odgovarja za vsebino, prakse ali standarde spletnih strani tretjih oseb. Poleg tega prisotnost hiperpovezav na spletno stran tretjih oseb ne odraža nujno stališč podjetja Servier Pharma d.o.o., njenih zaposlenih ali njenih partnerjev. Podjetje Servier Pharma d.o.o. ne odgovarja za vsebino spletnih strani tretjih oseb, ki so dostopne prek hiperpovezav, in ne predstavlja vsebine ali njihove natančnosti. Dostop uporabnika do spletnih mest tretjih oseb je zato na njegovo lastno tveganje njegova izključna in popolna odgovornost in je v skladu s pogoji uporabe omenjenih spletnih strani.

9. Splošne določbe

Podjetje Servier Pharma d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb teh pogojev. Neprekinjeno brskanje in uporaba spletne strani s strani uporabnika pomeni, da je uporabnik sprejel omenjene spremembe. V primeru, da eden ali več od teh pogojev iz kakršnega koli razloga postane neveljaven, ostanejo ostale določbe v celoti veljavne.
Sedanje pogoje ureja slovensko pravo tako glede oblike kot glede vsebine.
Verzija: 10/07/2018